IBM-Lenovo Lenovo G480 LA-7982P

Discussion in 'Schematic Laptop' started by ThienBui, May 29, 2014.

IBM-Lenovo Lenovo G480 LA-7982P 5 5 2votes
5/5, 2 votes

  1. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    Lenovo G480 (LA-7982P)
     

    Attached Files:

    • Like Like x 4
  2. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
  3. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
  4. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    LENOVO G480 UMA LA-7982P
    Lenovo G480 (2184, 20149)
    Lenovo G580 (2189, 20150)
    Lenovo G780
    IdeaPad P580
    IdeaPad N580, N581
     

    Attached Files:

    #4 ThienBui, Feb 14, 2015
    Last edited: Jul 26, 2015
  5. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    Lenovo G580 LA-7982P Rev 1.0 KB9012QF
     

    Attached Files:

  6. sajan hutapea

    sajan hutapea New Member

    Joined:
    Sep 3, 2015
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    thx
     
  7. tytoteo1234

    tytoteo1234 VIP PRO

    Joined:
    Dec 31, 2013
    Messages:
    46
    Likes Received:
    0
    cho soure clear me di admin
     
  8. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    LENOVO G480 UMA LA-7982P PCH
    Clear me
     

    Attached Files:

    • Like Like x 1
  9. tytoteo1234

    tytoteo1234 VIP PRO

    Joined:
    Dec 31, 2013
    Messages:
    46
    Likes Received:
    0
    ok để em chép thử có gì e báo lại ! thank admin
     
  10. tytoteo1234

    tytoteo1234 VIP PRO

    Joined:
    Dec 31, 2013
    Messages:
    46
    Likes Received:
    0
    có soure khác ko anh cho e xin với
     
  11. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    Đính kèm file bạn cần Clear me lên đây nhá.
     
  12. tytoteo1234

    tytoteo1234 VIP PRO

    Joined:
    Dec 31, 2013
    Messages:
    46
    Likes Received:
    0
    bios goc
     

    Attached Files:

  13. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    lenovo-g480-la-7982p-zin-4M
    Clear me
     

    Attached Files:

  14. tytoteo1234

    tytoteo1234 VIP PRO

    Joined:
    Dec 31, 2013
    Messages:
    46
    Likes Received:
    0
    con soure nao ko ad chep 15p tat nhanh hon luc dau 30p
     
  15. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    Bị Me region nó tắt nhanh lắm không lâu vậy đâu, tình hình sửa chữa thay thế những gì rồi.?
     
  16. tytoteo1234

    tytoteo1234 VIP PRO

    Joined:
    Dec 31, 2013
    Messages:
    46
    Likes Received:
    0
    máy chưa làm gì ? chạy đúng 30 p là tắt mà .. hôm trước e gặp 1 con acer cũng fix 30 tắt bằng bios đây , soure anh đưa tắt rất nhanh
     
  17. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    Thử cả cặp này xem thế nào

    G480 Laptop (Lenovo)
    BIOS 5ecn96ww Clear me.
     

    Attached Files:

    • Like Like x 1
  18. veronica

    veronica VIP MENBER

    Joined:
    Jun 9, 2016
    Messages:
    1
    Likes Received:
    0
    [Quote = "ThienBui, mensaje: 20984, miembro de: 6"] Lenovo G580 LA-7982P Rev 1.0 KB9012QF [/ quote]
    De Hola ThienBui ! una pregunta , este es el ec para Lenovo 580?
     
  19. ThienBui

    ThienBui Fix Something with us
    Staff Member

    Joined:
    Dec 13, 2013
    Messages:
    30,983
    Likes Received:
    2,503
    What? Understand .
     
  20. Anish

    Anish VIP PRO

    Joined:
    Jul 5, 2014
    Messages:
    32
    Likes Received:
    1
    Can u pls provide schematics and boardview software for LA-7982p
     

Share This Page

  • Get Help Fast

    • 0919.47.6686
    • Skype: Vinafix
    • By@vinafix.vn
    • www.vinafix.vn
    • www.vinafix.net

    Payment Methods
  • Upgrades

  • Calculate the voltage

    Input V in : V
    R a : Ω
    R b : Ω
    Output V out : V
iHax Community