Gigabyte Boardview Gigabyte (.pdf)

Discussion in 'Schematic Desktops' started by ThienBui, Oct 25, 2015.

Gigabyte Boardview Gigabyte (.pdf) 5 5 2votes
5/5, 2 votes

 1. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508
  Boardview Gigabyte (.pdf)
  8N775 Rev.1.0 Boardview
  8N775-10_TOP Boardview
  73PVM-S2H Rev.1.01 Boardview
  73VM-S2L Rev.0.2 Boardview
  945G-DS3-33T_Result Boardview
  945GCM-S2L Rev.1.03 Boardview
  E7AUM-DS2H Rev.1.01 Boardview
  EG31M-S2 Rev.2.0 Boardview
  EG41M-S2 Rev.1.0 Boardview
  EG41M-S2H Rev.1.0 Boardview
  EG41MF-S2H Rev.1.0 Boardview
  EG43M-S2H Rev.1.02 Boardview
  EG43M-S2H Rev.1.11 Boardview
  EG45M-DS2H Rev.1.02 Boardview
  EP31-DS3L Rev.1.02 Boardview
  EP31-DS3L Rev.2.01 Boardview
  EP31-DS3LP Rev.2.11 Boardview
  EP35-DS3L Rev.1.0 Boardview
  EP43-DS3L Rev.1.0 Boardview
  EP43-DS3LR Rev.1.01 Boardview
  EP43-S3L Rev.1.01 Boardview
  EP43-UD3L Rev.1.0 Boardview
  EP43-US3L Rev.1.0 Boardview
  EP43C-DS3 Rev.1.01 Boardview
  EP45-DQ6 Rev.1.03 Boardview
  EP45-DS3 Rev.1.0 Boardview
  EP45-DS3L Rev.1.01 Boardview
  EP45-DS3L Rev.2.0 Boardview
  EP45-DS3L Rev.3.0 Boardview
  EP45-DS3LR Rev.1.0 Boardview
  EP45-DS3P Rev.1.04 Boardview
  EP45-DS3R Rev.1.1 Boardview
  EP45-DS3R Rev.1.07 Boardview
  EP45-DS4 Rev.1.1 Boardview
  EP45-DS4 Rev.1.03 Boardview
  EP45-DS4P Rev.1.03 Boardview
  EP45-EXTREME Rev.1.02 Boardview
  EP45-UD3 Rev.1.1 Boardview
  EP45-UD3 Rev.1.01 Boardview
  EP45-UD3A Rev.1.01 Boardview
  EP45-UD3P Rev.1.0 Boardview
  EP45-UD3P Rev.1.1 Boardview
  EP45-UD3R Rev.1.1 Boardview
  EP45-UD3R Rev.1.01 Boardview
  EP45C-DS3R Rev.1.01T Boardview
  EP45C-UD3R Rev.1.01 Boardview
  EP45T-DS3 Rev.1.0 Boardview
  EP45T-DS3R Rev.1.0 Boardview
  EP45T-UD3P Rev.1.01 Boardview
  EP45T-UD3R Rev.1.01 Boardview
  EQ45M-S2 Rev.2.0 Boardview
  EX38-DQ6 Rev.1.11 Boardview
  EX58-DS4 Rev.1.0 Boardview
  EX58-UD5 Rev.1.02 Boardview
  G31M-ES2L Rev.1.11 Boardview
  G31M-S2C Rev.1.11 Boardview
  G31M-S2C Rev.2.02 Boardview
  G31M-S2L Rev.1.03 Boardview
  G31M-S2L Rev.1.11 Boardview
  G31M-S2L Rev.2.02 Boardview
  G31MX-S2 Rev.1.0 Boardview
  GC230D Rev.1.0 Boardview
  M52L-S3 Rev.1.0 Boardview
  M52L-S3 Rev.2.0 Boardview
  M52L-S3P Rev.1.0 Boardview
  M56S-S3 Rev.1.0 Boardview
  M61PME-S2 Rev.2.0 Boardview
  M61PME-S2 Rev.2.02 Boardview
  M61PME-S2P Rev.1.0 Boardview
  M61SME-S2_202_TOP Boardview
  M720-US3 Rev.1.0 Boardview
  M750SLI-DS4 Rev.1.0 Boardview
  MA69G-S3H Rev.1.0 Boardview
  MA74GM-S2 Rev.1.0 Boardview
  MA74GM-S2H Rev.1.0 Boardview
  MA78CM-S2H Rev.0.2 Boardview
  MA78G-DS3H Rev.1.01 Boardview
  MA78G-DS3H Rev.2.0 Boardview
  MA78G-DS3HP Rev.2.0 Boardview
  MA78GM-DS2H Rev.1.0 Boardview
  MA78GM-DS2H Rev.2.0 Boardview
  MA78GM-DS2HP Rev.2.1 Boardview
  MA78GM-S2H Rev.1.0 Boardview
  MA78GM-S2H Rev.1.2 Boardview
  MA78GM-S2H Rev.2.0 Boardview
  MA78GM-S2HP Rev.2.0 Boardview
  MA78GPM-DS2H Rev.1.0 Boardview
  MA770-DS3 Rev.1.0 Boardview
  MA770-DS3 Rev.2.01 Boardview
  MA770-DS3P Rev.2.0 Boardview
  MA770-S3 Rev.2.02 Boardview
  MA770-S3P Rev.2.02 Boardview
  MA770-UD3 Rev.1.0 Boardview
  MA770-US3 Rev.1.0 Boardview
  MA780G-UD3H Rev.1.0 Boardview
  MA780GP-UD3H Rev.1.0 Boardview
  MA790FX-DS5 Rev.2.0 Boardview
  MA790GP-DS4H Rev.1.0 Boardview
  MA790X-UD4 Rev.1.01 Boardview
  p31-ds3l-103b Boardview
  P31-S3G Rev.1.1 Boardview
  P31-S3G Rev.2.1 Boardview
  P35-DQ6 Rev.1.8 Boardview
  P35-DQ6 Rev.2.7 Boardview
  P35-DS3L-10B Boardview
  P35-DS3L-20B Boardview
  P35-DS4 Rev.2.11 Boardview
  P35-S3L-10B Boardview
  P43-ES3G Rev.1.0 Boardview
  Q35M-S2 Rev.1.01 Boardview
  X38-DQ6 Rev.1.0 Boardview
  X38-DQ6 Rev.1.2 Boardview
  X48-DQ6 Rev.1.3 Boardview
  X48-DQ6 Rev.1.11 Boardview
  X48T-DQ6 Rev.1.0 Boardview
  X48T-DQ6 Rev.1.1 Boardview
  Screen Shot 2015-10-25 at 5.34.08 PM.
   

  Attached Files:

  • Like Like x 2
 2. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508
  Boardview PDF
  EG41M-US2H Rev.1.02.pdf
  EG41MF-US2H Rev.1.02.pdf
  EG45M-UD2H Rev.1.1.pdf
  EG45M-UD2H Rev.1.01.pdf
  EP41-UD3L Rev.1.01.pdf
  EP43-DS3R Rev.1.04.pdf
  EP43-UD3L Rev.1.0.pdf
  EP43-US3L Rev.1.0.pdf
  EP43C-DS3 Rev.1.01.pdf
  EP43T-UD3L Rev.1.01.pdf
  EP45-UD3 Rev.1.61.pdf
  EP45-UD3P Rev.1.6.pdf
  EP45-UD3R Rev.1.02.pdf
  EP45-UD3R Rev.1.61.pdf
  EP55-QD3R Rev.0.1.pdf
  EP55-QD4P Rev.0.1.pdf
  EP55A-UD4P Rev.0.1.pdf
  EQ45M-DS2 Rev.0.1.pdf
  EX58-UD3R Rev.1.1.pdf
  EX58-UD3R Rev.1.6.pdf
  EX58-UD4 Rev.1.0.pdf
  G31-S3G Rev.1.0.pdf
  G31M-ES2C Rev.2.02.pdf
  G31M-ES2L Rev.1.11.pdf
  G31M-ES2L Rev.2.02.pdf
  G41M-ES2H Rev.1.0.pdf
  G41M-ES2L Rev.1.1.pdf
  G41M-ES2L Rev.1.01.pdf
  GA-MA790X-DS4 rev 1.0.pdf
  M85M-US2H Rev.1.0.pdf
  M85M-US2H Rev.1.1.pdf
  M85M-US2H Rev.1.2.pdf
  MA78GM-US2H Rev.2.01.pdf
  MA770-US3 Rev.2.02.pdf
  MA770T-UD3 Rev.0.1.pdf
  MA770T-UD3P Rev.1.01.pdf
  MA790FX-UD5P Rev.1.01.pdf
  P43-ES3G Rev.1.0.pdf
  X38-DQ6_REV 1.0.pdf
   

  Attached Files:

 3. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508
  scoket 478.exe
   

  Attached Files:

 4. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508
  P35-DS3P Rev 1.0.exe
  P35C-S3R Rev 1.1.exe
  1.PNG
   

  Attached Files:

 5. dtp

  dtp New Member

  Joined:
  Mar 4, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  very good, but failed to load
   
 6. donhandt

  donhandt New Member

  Joined:
  Jun 3, 2014
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Tôi muốn download schematic và boardview thì phải làm sao vậy admin, xin admin hướng dẩn dùm.
   
 7. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508
  Mua một gói VIP tại đây là bạn có thể downloads.
  https://vinafix.vn/account/upgrades

  Thanks.
   
 8. donhandt

  donhandt New Member

  Joined:
  Jun 3, 2014
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Tôi muốn download schematic và boardview thì phải làm sao vậy admin, xin admin hướng dẩn dùm rất cám ơn.
   
 9. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508
 10. donhandt

  donhandt New Member

  Joined:
  Jun 3, 2014
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
 11. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508
  Được mà bạn ở cuối có gói VND đó bạn.

  Hướng dẫn đây:
   
 12. binladen2006

  binladen2006 New Member

  Joined:
  Nov 21, 2016
  Messages:
  4
  Likes Received:
  0
  Sao không có dòng main H61 B75 H81 vậy admin
   
 13. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508
  search đủ tên main cần tìm may còn có chứ tìm theo dòng thế này thì khó. :D
   
 14. yogesh.tcspune

  yogesh.tcspune SUPER VIP

  Joined:
  Jun 25, 2016
  Messages:
  166
  Likes Received:
  1
  NEED BIOS GA-M61PME-S2P
   
 15. ThienBui

  ThienBui Fix Something with us
  Staff Member

  Joined:
  Dec 13, 2013
  Messages:
  31,127
  Likes Received:
  2,508

Share This Page

 • Get Help Fast

  • 0919.47.6686
  • Skype: Vinafix
  • [email protected]
  • www.vinafix.vn
  • www.vinafix.net

  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V
iHax Community