Monolingual 1.5.10

Xoá bớt ngôn ngư trong Mac OS

 1. ThienBui
  Bằng việc xoá bớt các ngôn ngữ không dùng tới trong Mac OS các bạn có thể tiết kiên hơm 1GB dung lương HDD.
  Monolingual.

Recent Reviews

 1. post
  post
  5/5,
  Version: 1.5.10
  Thanks you
 2. fan
  fan
  5/5,
  Version: 1.5.10
  hit
 • Get Help Fast

  • 0919.47.6686
  • Skype: Vinafix
  • By@vinafix.vn
  • www.vinafix.vn
  • www.vinafix.net

  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V
iHax Community