Làm thế nào biết phiên bản Boot Camp phù hợp với máy MAC của bạn.

Boot Camp requirements by Mac model.

  1. ThienBui
    Hiện nay có nhiều phiên bản máy MAC và BooCamp khác nhau vì thế thỉnh thoảng vớ được con cài Windows lại bối rối không biết tải bản Boot Camp nào cho phù hợp chính vì thế Apple với cung cấp các thông tin sau rất chi tiết cho các bạn tra cứu....
    You do not have permission to view the full content of this resource.
    admin likes this.

Recent Reviews

  1. admin
    admin
    5/5,
    Thanks you
  • Get Help Fast

    • 0919.47.6686
    • Skype: Vinafix
    • [email protected]
    • www.vinafix.vn
    • www.vinafix.net

    Payment Methods
  • Upgrades

  • Calculate the voltage

    Input V in : V
    R a : Ω
    R b : Ω
    Output V out : V
iHax Community