Cách kiểm tra thông số Card màn hình

Giới thiệu cách kiểm tra thông số của một card màn hình

 1. post
  Kiểm tra card màn hình để biết rõ thông tin về card màn hình đang xài cũng như an tâm khi sử dụng chúng trong thời gian dài. Có thể kiểm tra card màn hình bằng software hay bằng mắt thường. Cùn cardmanhinh.com điểm qua vài cách kiểm tra:
  Bạn đang...
  You do not have permission to view the full content of this resource.
 • Get Help Fast

  • 0919.47.6686
  • Skype: Vinafix
  • By@vinafix.vn
  • www.vinafix.vn
  • www.vinafix.net

  Payment Methods
 • Upgrades

 • Calculate the voltage

  Input V in : V
  R a : Ω
  R b : Ω
  Output V out : V
iHax Community